Mobbing a satysfakcja z pracy w służbie zdrowia

Mobbing a satysfakcja z pracy w służbie zdrowia

Satysfakcja z pracy jest jednym z wymiarów satysfakcji z życia i często podkreśla się jej związek z wydajnością w pracy.

Zadowolenie z pracy można zdefiniować jako pozytywną lub przykrą reakcję uczuciową, której doznaje się w związku z pracą, czyli rolą, funkcją, zadaniami (Strelau, 2007). Poziom satysfakcji z pracy zależy od wielu czynników, zarówno zawodowych, jak i pozazawodowych.

Wysoka satysfakcja z pracy ma pozytywny wpływ na zdrowie pracowników. Dzięki zadowoleniu z pracy wzrasta zadowolenie z życia, poprawia się stan zdrowia, zmniejsza się chęć zmiany pracy. Maleje także ryzyko wypalenia zawodowego i stresu w pracy oraz prawdopodobieństwo odejścia z pracy.

Z kolei skutkiem niskiej satysfakcji z pracy mogą być zachowania kontr-produktywne pracowników, sabotowanie i działania na jej niekorzyść.

W grupie pracowników służby zdrowia narażenie na trudne warunki pracy i stresory w miejscu pracy jest powszechne. Jak wykazały przeprowadzone przeze mnie badania na grupie pielęgniarek i pielęgniarzy z Wielkopolski, częstsze doświadczanie mobbingu w miejscu pracy obniża satysfakcję z pracy.

Zasadne zatem wydaje się prowadzenie działań profilaktycznych zabezpieczających przed wystąpieniem mobbingu w miejscu pracy. Można uniknąć obniżenia satysfakcji z pracy, a także innych działań niepożądanych, zarówno dla pracownika, jak i dla organizacji. Ciekawym pomysłem może być prowadzenie cyklicznego badania satysfakcji z pracy wśród pracowników.