O mnie

Jestem magistrem psychologii (specjalność psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego – coaching). Ukończyłam kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Należę również do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Doświadczenie zawodowe jako psycholog zdobywałam w ramach własnej praktyki, a także w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie oraz w Zespole Psychologów w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Obecnie pracuję w Mental Health Helpline świadcząc wsparcie psychologiczne dla pracowników różnych organizacji. Równolegle prowadzę własny gabinet w Poznaniu.

Stale szkolę się w zakresie pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Ukończyłam szkolenia z obszaru psychoonkologii, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii poznawczo-behawioralnej, leczenia traumy w terapii poznawczo-behawioralnej i schematu, zastosowania teorii poliwagalnej w rozumieniu traumy i jej leczeniu, pracy z ciałem w procesie psychoterapii w podejściu Gestalt, terapii dziecka z autyzmem, zachowań autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży, Brainspotting Faza I i II. W swojej pracy wykorzystuję techniki zaczerpnięte z terapii w nurcie Gestalt, systemowym, poznawczo-behawioralnym, ACT. Ukończyłam roczne szkolenie z zakresu Psychoterapii dzieci i młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Pomagam osobom zagrożonym stresem, kryzysem życiowym lub zawodowym, z obniżonym nastrojem, o niskim poczuciu własnej wartości, z problemami psychosomatycznymi, wypalonym zawodowo, przeżywającym stres okołoporodowy oraz wszystkim, którzy chcieliby zająć się rozwojem zawodowym, osobistym, wprowadzaniem zmian. Pracuję również z pacjentkami chorymi na Hashimoto nad emocjami towarzyszącymi zmaganiom z chorobą.

W swojej praktyce cenię sobie holistyczne podejście do pacjenta, wiedząc jak ważne jest kompleksowe podejście do ciała, ducha i umysłu. Korzystam z różnych metod i narzędzi, które wdrażam do pracy z pacjentami. Uzyskałam uprawnienia instruktora jogi, a także odbyłam szkolenie z zakresu terapii czaszkowo-krzyżowej CST1, CST2, SER 1 w modelu Terapii CranioSacralnej Upledgera i kurs Reiki stopień 1. W diagnostyce wykorzystuję narzędzia psychometryczne. 

Metody pracy oraz godziny i częstotliwość spotkań dobieram w porozumieniu z każdym klientem. 

Swoją pracę poddaję stałej superwizji i pracuję według zasad Kodeksu Etycznego Psychologa. Należę również do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Możliwość umówienia konsultacji on-line.