Samoocena – czy masz na nią wpływ?

Samoocena – czy masz na nią wpływ?

Ogólny poziom samooceny jest pojęciem tożsamym z poczuciem własnej wartości i stanowi przekonania, które decydują o ocenie siebie samego.

Nie należy mylić samooceny ani z pewnością siebie ani z poczuciem własnej skuteczności. Rosenberg podkreślał, że samoocena to rodzaj pewnej postawy wobec Ja, która może być albo pozytywna albo negatywna. Dodatkowo wskazuje się na związek samooceny ze zdrowiem. Wysoka samoocena przejawia się w wysokim poczuciu szczęścia i satysfakcji, a osoby, które ją deklarują zwykle aktywnie działają i podejmują nowe wyzwania, choć mogą wpadać w gniew i odczuwać agresję. Niska samoocena przejawia się w skłonnościach do depresji, odczuwaniu lęku, wstydu, zakłopotania i towarzyszą jej objawy psychosomatyczne.

Osoby z wysoką samooceną akceptują pozytywne informacje zwrotne, ignorując te negatywne. Natomiast osoby z niską samooceną przyjmują zarówno jedne i drugie, a dodatkowo wyciągają z nich wnioski oraz zmieniają swoje zachowanie. Dla pracodawcy istotne jest, że wysokie poczucie własnej wartości pracowników może przeciwdziałać skutkom stresu w pracy oraz wypaleniu zawodowemu, a niskie poczucie własnej wartości może prowadzić do niekonstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami problemowymi, np. do wpadania w nałogi.

W każdej chwili warto popracować nad samooceną, gdyż przybliża to do realizacji celów i poprawia zadowolenie z życia. Jeśli i Ty chcesz rozpocząć ten proces, zapraszam do kontaktu.