Stres zawodowy – pomaga czy szkodzi?

Stres zawodowy – pomaga czy szkodzi?

Stres odgrywa znaczącą rolę w życiu każdego człowieka i stanowi pierwotną odpowiedź organizmu na zagrożenie. Początkowo pobudza do działania, ale gdy jest długotrwały może prowadzić do wielu negatywnych następstw.

Stres zawodowy można zdefiniować jako niezgodność, której doświadcza jednostka, a która dotyczy wymagań środowiskowych związanych z pracą oraz osobowych/sytuacyjnych zasobów jednostki (Le Blanc i in., 2003).

Długotrwały stres przyczynia się do wystąpienia problemów somatycznych związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Może prowadzić do depresji, dekoncentracji, problemów z decyzyjnością, zmian w zachowaniu (np. do agresji), niezadowolenia z pracy i z siebie, zmęczenia, spadku motywacji i efektywności, a w konsekwencji do wypalenia zawodowego.

Dodatkowo stres w pracy zmniejsza zadowolenie z pracy, czego dowodzi wiele badań. Staje się powodem wzrostu absencji chorobowych i generuje znaczne straty finansowe w organizacjach.

Warto zadbać by stres, który występuje w miejscu pracy, a którego nie da się uniknąć, był rodzajem motywatora i bodźca do działania, a nie przeradzał się w szkodliwy, długotrwały stres, który przynosi szkody zarówno pracownikowi, jak i organizacji.

Warto opanować kilka skutecznych metod i technik radzenia sobie ze stresem samodzielnie lub z pomocą specjalisty, gdyż może to poprawić nasze funkcjonowanie w pracy i nie tylko oraz zmniejszyć dyskomfort związany z doświadczanym aktualnie stresem zawodowym.